درباره شرکت آراپلیمر نیکان

شرکت آرا پلیمر نیکان مفتخر است از سال ۱۳۷۴ که در زمینه تولید محصولات پلیمری فعالیت خود را شروع نموده ، محصولات متنوعی در زمینه قطعات خودرو – قطعات بسته بندی و قطعات پلیمری در صنایع مختلف تولید نموده و گام هایی هر چند کوچک در بهره برداری موثر در منابع آب ، خاک و جنگلها برداشته و امید وار است این گام ها کوچک به حرکتهای بسیار بزرگ و اثر گذار و منابع خدادادی منجر گردد تا مورد سرزنش نسلهای آینده نگردیم.
نظر به اهمیت کار و اشتغال و وظایف انسانی در همزیستی اجتماعی و تامین نیازهای جامعه و ارتقاع سطح زندگی مردم هر کسی به نحوی موظف به انجام آنچه در توان دارد می باشد تا ضمن تامین نیاز های جامعه از ارزش های معنوی و بهره مندی اقتصادی آن نیاز های خود و همه همکاران و مرتبطین را بر آورده نماید و گامی هرچند کوچک در جهت رشد و تعالی اجتماع شریک باشد تا الطاف خداوند را به نسلهای بعدی واگذار نماید.